Integració social


Per reforçar l' integració social en la cursa de la serp de totes les persones, que hi vulguin participar previa inscripció, especialment d'aquelles que lluiten cada dia per viure en una situació el més normalitzada possible, les seves famílies i els professionals que en tenen cura. Comptem amb el suport tècnic i difusió de l'esdeveniment de la cursa de la serp, d'algunes de les Entitats, Fundacions i Federacions més conegudes de Catalunya.
La cursa de la serp és un projecte integrador, on hi pot participar tothom que ho vulgui, prèvia inscripció i és solidari amb l'entitat "Els Bitxos" És un projecte transversal d'educació per a aquells col·lectius d'infants i joves més desfavorits socialment.