Inscripcions

Al formalitzar la inscripció el participant accepta que els responsables d'organitzar la cursa de la serp, faci el tractament de dades en compliment d'allò establert en la "Llei Orgànica 15/1999, de 13 desembre" i tractament d'imatge en compliment d'allò establert en la "Llei Orgànica 1/19882, de 5 maig"

L'inscripció a les curses infantils és gratuita, cal adjuntar autorització del pare, mare o tutor legal.

Les caminades de 5km o 10km a deu euros i el preu de cada inscripció a la cursa de la serp de 10km o 5km amb xip propi és de catorze euros, es carregaran dos euros per xips de lloguer,  A l'hora de fer la inscripció d'aquestes, tots els participants col·laboren amb un mínim d'un euro amb l'Associació solidària "Els bitxos" per la protecció dels infants i adolescents de La Noguera, ja inclòs en el preu. Aquells que ho desitgin podran escollir ampliar la seva aportació entre dos i cinc euros, seleccionant l'opció. La inscripció a les curses i caminades de 10km o 5km inclou una camiseta. 

Les inscripcions i el pagament directament a la web www.iter5.cat S'obrirà dos mesos abans de la cursa de la serp i es tancarà el dijous anterior a les 12:00H  o en arribar a 300 participants entre les curses i caminades.

La inscripció es podrà anular fins vint dies abans i es farà efectiva la devolució del 75% de l'import abonat, la resta descomptant la part corresponent a la solidaritat amb l'entitat "Els Bitxos" serà per l'organització de la cursa de la serp, en concepte de gestió. 


Si voleu fer qualsevol consulta u observació sobre la inscripció o alguna de les proves, podeu contactar amb l'organització de la cursa de la serp mitjançant l'adreça de correu electrònic següent: cursadelaserp@gmail.com