Pàgines

Reglament

La quarta edició de la cursa de la serp serà el diumenge dia 20 de maig de 2018

1. PARTICIPACIÓ

La cursa de la serp està oberta a tothom que vulgui participar-hi que prèviament faci la seva inscripció correctament. Això implica l'acceptació d'aquest reglament i de la distància establerta, podrà ser modificada sense avis previ si les autoritats competents o l'organització de l'esdeveniment, ho estima convenient per raons de seguretat o causes de força major.

Cal que cada persona tingui en compte les seves qualitats físiques per desenvolupar-la, considerant la distància establerta de 5km o 10Km, el desnivell acumulat entre tres-cents i cinc-cents metres, considerem la dificultat tècnica moderada. Consultar l'apartat recorregut per ampliar aquesta informació.

Els pares o tutors legals que vulguin autoritzar els menors de 18 anys a participar en les proves organitzades, a l'hora de fer l' inscripció hauran d'omplir l'autorització i s'ha de presentar junt amb el seu DNI o document substitutiu a l'hora de recollir el dorsal. Per poder participar en les curses de 10km o 5km competitives a la lliga de Ponent o les caminades de 10km o 5km no competitives, el mínim d’edat s'estableix en 6 anys, sempre que estigui signada l'autorització. L'organització no se'n fa responsable en cap cas.

2. INSCRIPCIONS

Al formalitzar la inscripció el participant accepta que els responsables d'organitzar la cursa de la serp, faci el tractament de dades en compliment d'allò establert en la "Llei Orgànica 15/1999, de 13 desembre" i tractament d'imatge en compliment d'allò establert en la "Llei Orgànica 1/19882, de 5 maig"

Les inscripcions i el pagament directament a la web www.iter5.cat S'obrirà dos mesos abans de la cursa de la serp i es tancarà el dijous anterior a les 12:00H  o en arribar a 300 participants entre les curses i caminades.

El preu de cada inscripció a la cursa de la serp de 10km o 5km amb xip propi és de catorze euros, es carregaran dos euros per xips de lloguer, les caminades de 5km o 10km a deu euros. A l'hora de fer la inscripció d'aquestes, tots els participants col·laboren amb un mínim d'un euro amb l'Associació solidària "Els bitxos" per la protecció dels infants i adolescents de La Noguera, ja inclòs en el preu. Aquells que ho desitgin podran escollir ampliar la seva aportació entre dos i cinc euros, seleccionant l'opció. La inscripció a les curses i caminades de 10km o 5km inclou una camiseta. La inscripció a les curses infantils és gratuïta.

La inscripció es podrà anular fins vint dies abans i es farà efectiva la devolució del 75% de l'import abonat, la resta descomptant la part corresponent a la solidaritat amb l'entitat "Els Bitxos" serà per l'organització de la cursa de la serp, en concepte de gestió.

3. RECOLLIDA DE DORSALS I XIPS DE LLOGUER:

Serà al mateix lloc de la sortida, fins trenta minuts abans que comenci la prova seleccionada. Si els voluntaris ho estimen oportú, per verificar les inscripcions, es podrà demanar el DNI o similar, per comprova l'identitat del corredor o caminador. Més tard no es garanteix l'entrega del dorsal per raons de distribució del temps.

El dorsal s'ha de portar al pit, en un lloc visible, sense doblegar ni ocultar el seu contingut, en cas contrari es podrà desqualificar al corredor.

El XIP haurà d'estar situat a la sabatilla o turnell, però sempre per sota del bessó per poder garantir el bon funcionament del cronometratge. El XIP de lloguer (blanc) obligatòriament s'ha de tornar en acabar la prova, en cas de pèrdua el participant haurà d'abonar 10Euros.

4. HORA DE SORTIDA I TANCAMENT:

La sortida i arribada de totes les proves seran al camp de futbol, al costat de les piscines just darrera el poliesportiu, les dues seran al mateix lloc. L'aparcament serà en una zona pròxima del poble i hi haurà vestuaris i dutxes per als participants.

Aquell participant que no segueixi el recorregut en tot moment, serà desqualificat.
L'hora de la sortida de la cursa i caminada de 10km a 09:30H, cursa i caminada de 05km a les 10H. L'arribada proves adults es tancarà a les 12:30H

Les curses infantils, començaran a les 11:30H per aquells els nens i nenes, que hagin presentat prèviament l'autorització signada i els primers de sortir seran els més petits.
Categoria i ordre de sortida
Distancia
Micros (Fins a sis anys)
50M - 75M - 100M
Pre-benjamí (De 7 i 8 anys)
400M
Benjamí (De 9 i 10 anys)
800M
Alevins (De 11 i 12 anys)
1200M
Infantil (De 13 i 14 anys)
1500M
Els pares o tutors es faran responsables de l'acompanyament a la línia de sortida dels menors, així com de recollir-los una vegada finalitzada la seva cursa.

Les curses dels menors no seran cronometrades de forma oficial i tots els nens i nenes inscrits a la cursa de la serp, deu dies abans de la data de l'esdeveniment, rebran un regal patrocinat per la Generalitat i el Consell Esportiu de La Noguera.
A continuació s'iniciarà l'entrega dels trofeus i el sorteig de regals per als participants adults.

5. CRONOMETRATGE:

Contactat a Iter5, empresa líder en cronometratge de proves esportives a les comarques de Ponent, el control d'arribada serà amb catifa de 2 metres i es podrà consultar les classificacions a l'arribada i a Internet a www.iter5.cat

6.TROFEUS, PREMIS I REGALS:

Un trofeu als tres primers de la classificació general femení i masculí.

Una medalla per als tres primers de la categoria: Sènior fins a 39 anys, veterà/na entre 40 i 49 anys, i màster de cinquanta anys o superior, tant de cursa competitiva com de caminada de 5k i de 10km, el mateix per als tres primers de cada categoria que sigui del poble de La Sentiu. Per aquesta classificació es farà ús del temps OFICIAL facilitat per Iter5.cat

També hi haurà el sorteig d'un pernil entre els clubs amb més de deu participants i altres sorteigs entre tots els participants inscrits a les curses o caminades, que acabin la prova abans de les 11:30H.

Els obsequis no són acumulatius, sempre es donarà el de més importància.

Els participants a les curses infantils, que s'hagin inscrit deu dies abans de la cursa, rebran un obsequi al finalitzar la cursa corresponent a la seva edat.

7. AVITUALLAMENTS:

En la cursa o caminada de 10km hi haurà un punt d'entrega d'aigua i fruita a la meitat del recorregut. En l'arribada trobarem entrepans de llonganissa, vegetals o per celíacs, segons l'escolli't a l'hora de fer la inscripció, acompanyat aigua i cervesa.

L'organització disposarà d'assistència sanitària fixa al punt de sortida/arribada, en cas que calgui fer un servei d'emergència s'haurà d'avisar al punt de control mes proper dels que hi haurà al llarg del recorregut.

8. SALUT:

Cada participant a l'omplir l' inscripció reconeix estar en perfectes condicions físiques per a practicar l'activitat esportiva seleccionada i es responsabilitat d'ell/a fer-se reconeixements mèdics per tal de que no tingui cap risc i eximeix a totes les persones i entitats relacionades en l'organització de la cursa de la serp, de qualsevol problema físic que pugui patir abans, durant o a conseqüència de la participació en la cursa o caminada de 5km o 10km o en les curses infantils, en el cas dels menors són els pares o tutors legals els que ho reconeixen.

9. RECLAMACIONS I DRET D'ADMISSIÓ:

No s'acceptarà cap reclamació desprès de TRENTA MINUTS del tancament de la prova a la que s'hagi inscrit el participant, en cas que fos necessari els responsables de l'organització de la cursa de la serp determinaran el que creguin oportú.

Tot atleta que hagi estat sancionat per dopatge o estigui en procés d'investigació no podrà participar en cap de les proves que s'organitzen.

10. PROTECCIO DE DADES I DRETS D'IMATGE:

PROTECCIÓ DE DADES (LOPD) En compliment d'allò establert en la "Llei Orgànica 15/1999, de 13 desembre, de Protecció de dades de Carácter Personal" l'informem que les dades personals que ens faciliti seran incloses en una base de dades personals, creada i mantinguda per els responsables de l'organització de la cursa de la serp. La finalitat d'aquest fitxer és la difusió de la informació als participants de l'esdeveniment. En qualsevol moment els participants tindran dret a rectificar i cancel·lar les seves dades comunicant-ho per correu electrònica cursadelaserp@gmail.com

DRETS DE IMATGE
En compliment d'allò establert en la "Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret al honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge", l'informem que les imatges i vídeos presos durant la realització de les activitats de les diferents proves o actes relacionats amb la cursa de la serp, podran ser tractats i utilitzats per mitjans publicitaris tal com la seva inclusió en el Blog o altres mitjans pertanyents als responsables de la cursa de la serp o que aquests puguin crear-ne en un futur com ara Web, material gràfic, digital o xarxes socials, per fer difusió de l'esdeveniment.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXEMPLE AUTORITZACIÓ PER A MENORS D'EDAT
En/Na_________________________________________________________________ (nom i cognoms), amb DNI ___________________________, com a pare, mare o tutor legal del menor de 18 anys_______________________________________________________________, em faig responsable del menor que participarà en la 4ª Cursa de la serp en la modalitat de _______________________________________ (cursa, caminada, cursa infantil) a La Sentiu de Sió, el 20 de maig de 2018.
Com a pare, mare o tutor legal, he entès i accepto el reglament de la cursa, caminada o cursa infantil, conec els riscos de les disciplines que en formen part i afirmo que el menor té les condicions físiques, tècniques i psicològiques necessàries per participar-hi. Per això, autoritzo la participació del menor en la prova.
___________________________ (localitat),
a __ (dia) de ________(mes) de 2018
Signatura del pare, mare o tutor legalTot el que pugui no estar contemplat en aquest reglament, s'aplicarà amb caràcter supletori la normativa FEEC.

Si voleu fer qualsevol consulta u observació sobre el reglament o alguna de les proves, podeu contactar amb l'organització de la cursa de la serp mitjançant l'adreça de correu electrònic següent: cursadelaserp@gmail.com